Годишна среща на европейските одитори по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) ще се проведе в НДК

21 Септември 2018

Събитието се организира от Главна дирекция „Регионална и селищна политика" на Европейската комисия (ЕК) и Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС" към министъра на финансите.
Срещата ще открие Лиляна Павлова, министър на Българското председателство на Съвета на ЕС. Поздравителен адрес ще поднес Илиана Иванова, член на Европейската сметна палата. Генералният директор на ГД „Регионална и селищна политика" на ЕК Марк Льометр ще представи пред участниците ключовите аспекти на предложенията на ЕК за модернизирана, гъвкава и радикално опростена Кохезионна политика за периода 2021-2027 г.
Програмата на събитието е разпределена в специализирани дискусионни панела, посветени на новостите в одитната методология и практика по ЕСИФ, които произтичат от предложените от ЕК пакет на Многогодишна финансова рамка и съответните законодателни актове за периода след 2020 г.
Ежегодната среща има важно значение за прилагането на единен подход от трите одитни стълба на европейските фондове - националните одитни органи, одиторите на ЕК и на ЕСП, както и за постигането на адекватно ниво на увереност, че парите на данъкоплатците са похарчени законосъобразно, търсените резултати са реализирани ефикасно и се ползват от европейските граждани.
Срещата се организира ежегодно в различна държава-членка, като присъстват ръководителите на одитните органи от всички европейски държави, както и водещи одитори от ЕК и Европейската сметна палата. Тази година тя е част от календара на събитията на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и се съ-финансира от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.