Обмяна на опит относно нередностите по обществени поръчки с експерти от Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж"

28 Януари 2019

  На 11.01.2019 г. в сградата на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз", гр. София г-жа Дора Бурова - директор на дирекция „Правно осигуряване на одитната дейност" проведе работна среща за обмяна на опит по прилагането на Закона за обществените поръчки с 18 представители на Управляващия орган по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж". Целта на срещата беше повишаване на капацитета на Управляващия орган за осъществяване на дейностите по верификация на разходи за обществени поръчки. Обсъдени бяха казуси, свързани с нередностите в областта на обществените поръчки и определяне на финансовото им влияние.