РАБОТНА СРЕЩА ОТНОСНО НЕРЕДНОСТИТЕ ПО ПРАКТИЧЕСКОТО РЪКОВОДСТВО ЗА ДОГОВОРНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪНШНИ ДЕЙСТВИЯ НА ЕС (PRAG) ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЕКСПЕРТИ ОТ УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН В МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

15 Февруари 2019

На 11.02.2019 г. в МРРБ по покана на г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, се проведе работна среща с представители на Управляващия орган по програми ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС 2014-2020. Г-жа Дора Бурова, директор на дирекция „Правно осигуряване на одитната дейност" в Одитния орган изнесе презентация на тема „Опитът на Одитния орган в областта на нередностите по провеждане на процедури за избор на изпълнител по Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG)".  По време на срещата беше споделена практиката на Одитния орган, често срещаните грешки и добри практики от работата по проверки на процедури за избор на изпълнител по PRAG. В срещата участваха 23 представители на Управляващия орган.