Обучение на тема "Одит на операциите"

12 Юли 2010

В периода 7 - 9 юли 2010 г. за всички одитори на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС" се проведе обучение на тема „Одит на операциите". Обучението е съ-финансирано от Оперативна програма „Техническа помощ" от Европейския фонд за регионално развитие и е организирано по линията на сътрудничеството на  постоянната междуправителствена комисия България - Баден - Вюртемберг. Домакин на обучението бе Школата по публични финанси към Министерство на финансите, а лектор - господин Кристиян Дебах, ръководител на Одитния орган на Баден-Вюртемберг. Г-н Дебах представи подхода на техния Одитен орган при проверката на различни фондове и програми на Европейския съюз.

Основни теми засегнати по време на обучението бяха допустимостта на различни видове разходи, извадката на операциите, тълкуване на резултатите от проверката на извадката, тяхното оценяване, комуникиране и докладване. Одиторите на агенцията имаха възможност да дискутират и обсъдят различни въпроси свързани с одитната дейност на средствата от Европейския съюз и да получат полезни съвети от германския си колега. Подобни срещи за обмяна на знание и добри практики са изключително важни за повишаване качеството на одиторската работа