В ПЕРИОДА 19-21 ЮЛИ ИА ОСЕС ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ОДИТНИЯ ОРГАН НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ

22 Юли 2010

 

Главна дирекция „Разширяване" на Европейската комисия, чрез инструмента TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange Instrument) отправи покана до Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" да проведе обучение на Одитния орган на Република Турция.

Обучението се проведе в периода 19-21 юли 2010 г. Одитори от Одитния оран на България  представиха на турските си колеги своята методология и споделиха практическия си опит в областта на одита на средствата от Европейския съюз.