ИА ОСЕС изготви обобщена информация относно най-често срещаните нередности при изпълнение на проекти, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

14 Юни 2011