Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" набира оферти в срок до 07.09. 2011 г. за избор на изпълнител по поръчка с предмет "Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на ИА "ОСЕС" за помещенията на ул."Славянска" №4, гр.София

25 Август 2011