Промяна в условията за участие в обществена поръчка "Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България при одитни ангажименти на служители на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"

2 Април 2012