Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" обявява конкурс за длъжността "Главен юрисконсулт"

18 Април 2012