Обществена поръчка с предмет „Доставка на електронно оборудване за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” по 4 обособени позиции

16 Август 2012

Обособена позиция № 1 - Доставка на сървър и софтуер

Обособена позиция № 2 - Доставка на дисков масив

Обособена позиция № 3 - Доставка на  10 бр. преносими компютри

Обособена позиция № 4 - Доставка на 8 бр. сканиращи устройства