Разяснение второ по поръчката за доставка на електронно оборудване

5 Септември 2012