Разяснение по документация за участие в открита процедура за организиране и провеждане на обучения и семинари

20 Септември 2012