С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт" в Дирекция „Финансово-стопанска и административна дейност" на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"

18 Октомври 2012