Отваряне на оферти в поръчка за организиране на обучения и сeминари в страната за нуждите на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" по Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

19 Октомври 2012