С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ от конкурса за длъжността „главен юрисконсулт" в Дирекция „Финансово-стопанска и административна дейност" на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"

29 Октомври 2012