Годишна среща на Групата на одиторите по Програмите за трансгранично сътрудничество "България - Македония" 2007-2013, "България - Турция" 2007-2013 и "България - Сърбия" 2007-2013

14 Декември 2012

На 13 и 14 декември 2012 г. Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" беше домакин на третата годишна среща на Групата на одиторите по Програмите за трансгранично сътрудничество "България - Македония" 2007-2013, "България - Турция" 2007-2013 и "България - Сърбия" 2007-2013. Представители от Одитните органи на трите държави, участващи в програмите се срещнаха в София и обсъдиха напредъка по програмите, резултатите от извършените  системни одити и одити на операциите през 2012 г. По време на срещата бяха одобрени Годишните контролни доклади по програмите и се обсъдиха планираните съвместните одитните ангажименти за 2013.