Проведен семинар на тема "Методология и практика за осъществяване на одит на операциите и контрол върху обществените поръчки", 23-25 януари 2013 г., гр. Кюстендил

5 Февруари 2013