В изпълнение на чл. 33 и чл. 63 от Закона за администрацията ИА ОСЕС публикува информация относно:

14 Февруари 2013

В изпълнение на чл. 33 и чл. 63 от Закона за администрацията ИА ОСЕС публикува информация относно:

1. Цели за 2013 г.

2. Доклад за изпълнението на поставените в началото на 2012 г. стратегически цели и приоритети