На 25 и 26 ноември 2013 г. се проведе четвъртата годишна среща на Групата на одиторите по Програмите за трансгранично сътрудничество "България - Сърбия" 2007-2013, "България - Македония" 2007-2013 и "България - Турция" 2007-2013.

27 Ноември 2013

На 25 и 26 ноември  2013 г. Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" беше домакин на четвъртата годишна среща на Групата на одиторите по Програмите за трансгранично сътрудничество "България - Сърбия" 2007-2013, "България - Македония" 2007-2013 и "България - Турция" 2007-2013. Представители от Одитните органи на трите държави, участващи в програмите се срещнаха в София и обсъдиха напредъка по програмите, резултатите от извършените  системни одити и одити на операциите през 2013 г. По време на срещата бяха одобрени Годишните контролни доклади по програмите и се обсъдиха планираните съвместните одитните ангажименти за 2014 г.