Отваряне на оферти в открита процедура за организиране на обучения и сeминари в страната за нуждите на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" по Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

20 Януари 2014