Информация за нередностите, свързани с възлагането на обществени поръчки, установени от Одитния орган при одитите на операциите през 2013 г., може да бъде прочетена в приложения анализ

13 Февруари 2014