Дирекция „Методология, хоризонтални политики и автоматизация на одитната дейност“

Директор: Иван Панчев

Контакти:

България, София 1000

ул. Славянска № 4

тел. 02/9859 5209; факс: 02/9859 5202
e-mail: [email protected]

Дирекция: „Методология, хоризонтални политики и автоматизация на одитната дейност“

 

Дирекция: „Методология, хоризонтални политики и автоматизация на одитната дейност“ отговаря за разработване на одитната методология на агенцията на база на развиващото се европейско и национално законодателство,  анализите на резултатите от прилагане на нормативните актове, свързани с одитната дейност, одитните доклади от европейските и националните контролни органи, международно признатите одитни стандарти и добрите практики за автоматизацията и оптимизацията на одиторската дейност.

Анализира цялата достъпна за ИА ОСЕС налична информация за програмирането, оценката и контрола на средствата от ЕС и предлага за одобрение на изпълнителния директор подходяща методология за работа на одиторите и технологии, които да автоматизират и оптимизират одитните процедури.

Дирекция: „Методология, хоризонтални политики и автоматизация на одитната дейност“ отговаря за автоматизацията на одитните процедури, с цел оптимизация на необходимите одитни процедури. Дирекцията обезпечава дейността на ИА ОСЕС, относно структурирането на наличната информация по начин, който да позволи автоматизиране на отделни одитни процедури, чрез спазване на нормативните ограничения свързани с принципите на информационна сигурност и защита на данните.

Дирекцията, целейки тестване и  подобряване на одитната методология, на база оценка на риска извършва проверки и изпълнява одитни процедури, за да подпомогне ефективното, ефикасното и икономично функциониране на другите дирекции от специализираната администрация.

Дирекция: „Методология, хоризонтални политики и автоматизация на одитната дейност“ планира одитната дейност на агенцията в съответствие с европейско и национално законодателство, международно признатите одитни стандарти, наличната информацията в ИА ОСЕС, анализите на резултатите от прилагане на нормативните актове, свързани с одитната дейност, одитните доклади от европейските и националните контролни органи. При планиране на одитната дейност се прилага определена последователност, включваща оценяване на нивата на отделните рискове.  На база на наличната в ИА ОСЕС информация дирекцията определя присъщият риск на одитираните организации и разходи и във връзка с тази оценка анализира контролният им риск. В резултат на тази дейност съвместно с дирекция "Одитна дейност" изготвя ежегодна актуализация на риск анализа за стратегиите за одитна дейност и организира и съгласува процеса на формиране и подбор на извадки и подизвадки в ИА ОСЕС.

Дирекция: „Методология, хоризонтални политики и автоматизация на одитната дейност“ координира хоризонталните политики, които трябва да се прилагат в на Изпълнителна агенция одит на средствата от ЕС чрез актуализиране на методологията, изготвяне на становища по хоризонтални въпроси в съответствие с международно признатите одитни стандарти и извършване хоризонтални одитни дейности – одитни ангажименти, отделни одитни процедури и проверки, касаещи различни фондове, програми и теми.

Дирекция „Методология, хоризонтални политики и автоматизация на одитната дейност Подготвя информация и извършва анализи комуникира и координира своята дейност със структурите на Европейската комисия, Европейската сметна палата и с други институции, органи и организации.

 

 

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация