За агенцията

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" (ИА ОСЕС) е орган за осъществяване на специфични одитни дейности по фондове и програми на ЕС в съответствие с международните споразумения за предоставяне на средства от ЕС и приложимите регламенти на ЕС, отнасящи се до управлението и контрола на предоставените средства по предприсъединителните фондове на Европейския съюз, по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз за програмен период 2007 – 2013 г., по Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г., по Европейските фондове за споделено управление за програмен период 2021 – 2027 г., по Механизма за възстановяване и устойчивост, по Резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит, както и по други фондове и програми, по които Република България получава финансиране от ЕС и от други донори.  

ИА ОСЕС е определена за Одитен орган и за Независим одитен орган за извършването на одит за акредитация на органите по всички програми, съфинансирани от Европейския фонд за рибарство, Европейския социален фонд, Европейския социален фонд плюс, Европейския фонд за регионално развитие и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, за програмни периоди и 2007 – 2013 г., 2014 – 2020 г. и 2021 – 2027 г.

В съответствие с регламентите на ЕС и националното законодателство, агенцията изпълнява и функции на:

Независимостта на ИА ОСЕС е изрично регламентирана в Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Устройствения правилник на Агенцията и Наредба № Н-2 от 30.06.2016 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз.

Агенцията е функционално и организационно обособена и независима от органите, отговарящи за управлението и извършването на плащанията по всички програми, съфинансирани от Европейския съюз и от други донори. В качеството си на одитен орган, агенцията не е свързана и няма правомощия във връзка с управлението на тези програми, Одитният орган има пряка линия на докладване към Европейската комисия и взима независимо решения във връзка с одитната дейност, съгласно международно признатите одиторски стандарти, приложимото законодателство и указания на ЕК.

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация