Изпълнителен директор

Изпълнителен директор: Анна Мартинова - Петкова

Анна Мартинова–Петкова е магистър по международни икономически отношения в УНСС. Тя е сертифициран одитор на информационни системи към ISACA (Certified Information System Auditor), както и е сертифициран вътрешен одитор от Института на вътрешните одитори (Certified Internal Auditor by IIA). Има сертификат за Устойчиви финанси към ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) и е член на Международната асоциация на дипломираните експерт-счетоводители ACCA. Анна Мартинова–Петкова има дългогодишен експертен и управленски опит във водещи български и международни финансови и одиторски фирми.

Контакти:

България, София 1000

ул. Славянска № 4

тел. 02/9859 5200; факс: 02/9859 5202
e-mail: [email protected]

 

ИА ОСЕС се ръководи и представлява от изпълнителен директор. Той представлява Агенцията в страната и чужбина, ръководи, координира и контролира изпълнението на функциите и задачите на агенцията, както и връзките й с други институции, органи и организации. Поставя стратегически и годишни цели за дейността на агенцията. Осъществява взаимодействие със службите на Европейската комисия, Европейската сметна палата, Сметната палата на Република България, с управляващите органи, междинните звена, сертифициращите органи и с други институции, органи и организации във връзка с одитната дейност. Издава и представя на Европейската комисия докладите и становищата, предвидени в съответните приложими регламенти. Представя на компетентните органи по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм информация за резултатите от извършени одити на системите за управление и контрол и одити на проекти. Представя на компетентните органи информация за резултатите от одитната дейност по Механизма за възстановяване и устойчивост.

При поискване от Европейската сметна палата, Европейската комисия, ОЛАФ, от други структури на Европейския съюз и от други донори, изпълнителният директор предоставя информация във връзка с одитната дейност и оказва съдействие при осъществяване на дейността на тези институции  в страната. Той осъществява сътрудничество с посочените структури и с одитните органи от страните членки на ЕС и от трети страни в областта на одита на средства по фондове и програми на ЕС.

Изпълнителният директор организира разработването, актуализирането и прилагането на одитната методология и на система за осигуряване качеството на одитната дейност,  утвърждава годишен план за обучение на одиторския екип и разпределение на одиторите в екипи за изпълнение на одитните ангажименти. Изпълнителният директор поддържа връзки с Европейската комисия по въпросите на методологията и качеството на одитната дейност.

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация