Архив на новини

11 април 2024

На 4 април 2024 г.  Европейската комисия одобри Годишния контролен доклад по Програма „Развитие на човешките ресурси“, издаден от  ИА ОСЕС, в качеството й на Одитен орган. Това е първият от издадените доклади по програмите, по които има декларирани разходи за новия програмен период 2021-2027 г. Още

25 март 2024

           ИА „Одит на средствата от ЕС” успешно приключи изпълнението на договор № BG05SFOP001-4.006-0003-С01/2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на финансов план, чрез бюджетна линия № BG05SFOP001-4.006-0003 „Подпомагане изпълнението на функциите на Одитния орган по Европейските структурни и инвестиционни фондове“ по Оперативна програма „Добро управление“, със срок на изпълнение от 01.01.2022 г. до 31.10.2023 г.Размерът на усвоените средства по финансовия план е 7 984 664.10 лв., предоставени в съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално финансиране.www.eufunds.bgОще

23 януари 2024

  Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ разполага със служебен автомобил Форд Фиеста, с първа регистрация 18.11.2016 г., с пробег 67 300 км. и с балансова стойност 5 178,36 лв. Автомобилът е поддържан в оторизиран сервиз и е в добро техническо състояние, с четири летни и четири зимни гуми.   Още

news thumb
06 ноември 2023

В периода 24-25 октомври 2023 г. в гр. Флоренция, Италия се проведе съвместна среща на работни групи „Национални планове за възстановяване и устойчивост и Кохезионна политика“ и „Развитие на административния капацитет“ в рамките на инициативата TAIEX - Peer to Peer Community of Practitioners.  Още

news thumb
25 октомври 2023

В периода 25-26 септември т.г. г-н Владислав Иванов, директор на дирекция „Одитна дейност“ към ИА ОСЕС взе участие в 30-ата годишна среща на одитните органи по Европейските структурни и инвестиционни фондове (Homologues Group). Срещата беше организирана в Прага от Европейската комисия и Чешкия одитен орган.Още

news thumb
23 октомври 2023

В гр. Порто , Португалия от 18-20.10. 2023 г. се проведе обучение  на тема: „Innovation in Management & Control Systems (MCS), and the Anti-Fraud Cycle (AFC) for ESI Funds, RRF and Green Deal“на което присъстваха 5 одитора от Агенцията.Още

23 октомври 2023

На 11 септември Ясен Марков, директор на дирекция „Специфична одитна дейност“, изнесе презентации на тема „Прилагане и контрол на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, "Грешки и нередности през изминалия програмен период“ и „Измами и корупция в Европейските структурни фондове и Механизма за възстановяване и устойчивост“. Още

news thumb
23 октомври 2023

Радослав Недялков, държавен одитор от ИА ОСЕС участва като лектор в обучение на тема: „Предотвратяване на финансови корекции. Европейски одити на обществени поръчки. Практически казуси“ на 18-20 октомври 2023 в Порто, Португалия, организирано от Академията за европейски структурни и инвестиционни фондове. Участници в обучението бяха представители на Управляващи органи и междинни звена от Хърватска и Чехия и Одитния орган на Литва.Още

news thumb
19 октомври 2023

Представители на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" взеха участие в XVI Национална конференция по транспортна инфраструктура, проведена на 5-6 Октомври 2023 г.  Организатор на събитието е Институтът по транспортна инфраструктура. Още

05 юни 2023

Изпълняваните от Одитния орган проверки за съответствие със законодателството по обществени поръчки по време на одитите на операциите за сертифицираните през деветата счетоводна година разходи включват и спазването на ограниченията, въведени с Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. ограничителни мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Още

01 юни 2023

На 31 май 2023 г. г-жа Дора Бурова, директор на дирекция „Правно осигуряване на одитната дейност“ към Изпълнителна агенция ОСЕС, проведе практическо обучение на тема „Примери за нередности при прилагане на законодателството при обществени поръчки от практиката на ИА ОСЕС“ с участие на експерти от Центъра за развитие на човешките ресурси – отговорна национална агенция по програмата „Еразъм+“. Още

20 февруари 2023

  В секция „Одитна практика“ на страницата на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ са публикувани примери за одиторски практики на службите на ЕК за нередности по проекти, финансирани със средства от ЕС.Трите документа отразяват установени нередности в три области – обществени поръчки, конфликт на интереси и държавни помощи.Същите са разпространени в рамките на Common provision regulation expert group в края на 2022 г.Документите можете да откриете на адрес https://aeuf.minfin.bg/bg/25Още

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация