Архив на новини

На 18.12.2020 г. чрез системата WebEx се проведе онлайн обучение на бенефициентите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.По покана на Управляващия орган на ОПРР в обучението като гост-лектор взе участие г-жа Дора Бурова, директор на дирекция „Правно осигуряване на одитната дейност“ в Одитния орган. Още

21 дек 2020

Традиционният анализ на нередностите е публикуван. За пръв път съдържа информация и за нередностите, извън нарушенията на законодателството по обществени поръчки.Още

23 яну 2020

На 28.08.2019 г. в гр. София по покана на Управляващия орган на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020, се проведе обучение.Още

30 авг 2019

В периода 15-17 април 2019 г., в гр. Велинград се проведе обучение на тема „Защита на публичните интереси от неправомерен достъп до информация, нередности, измами и финансиране на престъпна дейност".Още

19 апр 2019

В Профила на купувача е публикувана обществена поръчка с предмет: "Техническа поддръжка на програмен продукт Pentana Audit"Още

30 окт 2018

В Профила на купувача е публикувана обществена поръчка с предмет: „Организиране на обучения и семинари в страната за нуждите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"Още

18 окт 2018

27-та годишна среща на европейските одитори по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) се проведе на 24 и 25 септември 2018 г. в Националния дворец на културата в София.Още

26 сеп 2018

27-та годишна среща на европейските одитори по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) ще се проведе на 24 и 25 септември 2018 г. в Националния дворец на културата в София. Още

21 сеп 2018

 В Профила на купувача е публикувана обществена поръчка с предмет: Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България при служебните пътувания на служителите на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС", във връзка с одитната дейностОще

21 сеп 2018

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]