Антикорупция

Шестмесечен отчет за изпълнението на Антикорупционен план за 2021 г. на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС"

Антикорупционен план 2021

Годишен отчет за изпълнението на антикорупционен план за 2020 г. на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС"

ШЕСТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН за 2020 г. на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“

Антикорупционен план 2020 г.

Годишен отчет за изпълнението на антикорупционен план за 2019 г. на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“

Шестмесечен отчет за изпълнението на Антикорупционен план за 2019 г. на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"

Антикорупционен план 2019 г.

Годишен отчет за изпълнението на антикорупционен план за 2018 г. на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“

Шестмесечен отчет за изпълнението на антикорупционен план за 2018 г. на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“

Информация за защита на лицата подали сигнали

Заповед за утвърждаване на Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в ИА ОСЕС

Антикорупционен план 2018 г.

 

Сигнали за нередности

 

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]