Методология на ЕК

 Не всички документи имат български превод. Насоките, за които няма такъв ще откриете в английската версия на сайта.

Ръководство интегрирано градско развитиеРъководство за възлагането на обществени поръчкиРешение на Комисията от 14 май 2019 година за установяване на насоките за определяне на финансови корекции, които трябва да бъдат извършени спрямо финансирани от Съюза разходи в случай на неспазване на приложимите правила за възлагане на обществени поръчки

Указание за опростените варианти за разходиНасоки относно държавната помощ за финансовите инструментиНасоки обща методология за оценяване на СУКНасоки относно процедурата за определяне

Оценка на рискa от измами и ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите Юни, 2014 г.
Насоки относно стратегията за одитРъководство относно проверките на управлениетоНасоки относно ГКД и Одитното становище
Насоки относно съставянето на декларацията за управлението и годишния отчетНасоки за държавите членки относно оттеглени, събрани суми, подлежащи и неподлежащи на събиране сумиНасоки относно одита на отчетитеНасоки относно изготвянето, проверката и приемането на отчетиНасоки относно формирането на извадкиИнформационна бележка относно индикаторите за измами във връзка с ЕФРР, ЕСФ и КФУстановяване на конфликт на интереси в процедури за обществени поръчки за структурни действияОткриване на подправени документи в областта на структурните действия

Насоки за откриване на подправени документиНасоки за установяване на конфликт на интереси в процедури за обществени поръчки

 

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]