Методология на ЕК

Не всички документи имат български превод. Насоките, за които няма такъв ще откриете в английската версия на сайта.

Ръководство за устойчиво интегрирано градско развитие - EGESIF_15-0010-01

Ръководство за Специалисти за възлагането на обществени поръчки относно избягване на най-често допусканите грешки в проекти, финансирани от ЕСИФ

Решение на Комисията от 14 май 2019 година за установяване на насоките за определяне на финансови корекции, които трябва да бъдат извършени спрямо финансирани от Съюза разходи в случай на неспазване на приложимите правила за възлагане на обществени поръчки

Приложение към Решение на Комисията от 14 май 2019 година за установяване на насоките за определяне на финансови корекции, които трябва да бъдат извършени спрямо финансирани от Съюза разходи в случай на неспазване на приложимите правила за възлагане на обществени поръчки - C(2019)3452 final

Известие относно инструментите за борба с тайните споразумения при възлагането на обществени поръчки и относно насоките за прилагане на съответното основание за изключване

Насоки от Европейската комисия относно прилагането на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредна ситуация, породена от кризата с COVID-19

Насоки за държавите членки относно стратегията за одит – EGESIF_14-0011-02 final

Насоки за държавите членки относно процедурата за определяне – EGESIF_14-0013 final

Насоки за Комисията и държавите членки относно обща методология за оценяване на системите за управление и контрол в държавите членки – EGESIF_14-0010 final

Ръководство за държавите членки относно проверките на управлението – EGESIF_14-0012_02 final

Указания за одитиращите органи относно методите за формиране на извадки – EGESIF_16-0014-00

Указание за използването на опростените варианти за разходи - EGESIF_14-0017

Насоки за държавите членки относно одита на отчетите – EGESIF_15-0016-04

Насоки за държавите членки относно годишния контролен доклад и одитното становище, представяни от одитните органи, както и относно третирането на грешки, констатирани от одитните органи, с оглед установяването и докладването на надежден общ остатъчен процент на грешките – EGESIF_15-0002-04

Насоки за държавите членки относно изготвянето, проверката и приемането на отчети – EGESIF_15-0018-04

Насоки за държавите членки относно съставянето на декларацията за управлението и годишния отчет – EGESIF_15-0008-05

Насоки за държавите членки относно оттеглени, събрани суми, подлежащи и неподлежащи на събиране суми - EGESIF_15-0017-04

Актуализирани насоки относно държавната помощ за финансовите инструменти по ЕСИФ през период 2014-2020 – SWD(2017) 156 final

Оценка на риска от измами и ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите Юни, 2014 г. - EGESIF_14-0021-00

Информационна бележка относно индикаторите за измами във връзка с ЕФРР, ЕСФ и КФ - COCOF 09/003/00-BG

Практическо ръководство за ръководители по установяване на конфликт на интереси в процедури за обществени поръчки за структурни действия

Практическо ръководство за управляващите органи по откриване на подправени документи в областта на структурните действия

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация