Решения на Министерския съвет

Програмен период 2021 – 2027

Решение № 712 на Министерския съвет от 6 октомври 2020 г. за определяне на структурите, отговорни за управлението, контрола, отчетността, координацията и одита на програмите, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ+, КФ, ЕФМДРА, ФСП, ЕФГЗ, ЕЗФРСР, ФВС, ФУМ и ИФПУГВ като част от ФИУГ за програмен период 2021-2027 г., и програмите за сътрудничество, в които Република България участва за програмен период 2021–2027 г.

Решение № 398 на Министерския съвет от 28 април 2021 г. за определяне на система за управление и одит на „Еразъм+“ – програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, и на програма „Европейски корпус за солидарност“ за програмния период 2021-2027 г.

Решение № 568 на Министерския съвет от 2 август 2021 г. за организацията и координацията на участието на Република България в Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз

Решение № 312 на Министерския съвет от 13 май 2022 г. за определяне на отговорни органи за управление на Резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит

Решение № 274 на Министерския съвет от 6 април 2023 г. за изменение на Решение № 657 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на отговорен орган по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“ от 2014 до 2020 г.

Решение № 275 на Министерския съвет от 6 април 2023 г. за изменение на Решение № 712 на Министерския съвет от 2020 г.

Програмен период 2014 – 2020 г.

Решение № 792 на Министерския съвет от 17.12.2013 г. за определяне на органи, отговорни за управлението, контрола, координацията и одита на ЕСИФ и други инструменти и инициативи през периода 2014 – 2020 г.

Решение на Министерски съвет № 156 от 21 март 2014 година за определяне на органи за управление, контрол, одит и изпълнение на програмите на Европейския съюз за териториално сътрудничество, в които Република България участва за периода 2014–2020 г.

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация