Мисия

МИСИЯТА на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" е да извършва одитна дейност в съответствие с международно признати одиторски стандарти, като предоставя независима и обективна оценка относно:

  • правилното функциониране на системите за управление и контрол относно на средствата от ЕС;
  • пълнотата, точността и достоверността на годишните счетоводни отчети и законосъобразността и редовността на свързаните с тях разходи.

Чрез резултатите от своята одитна дейност Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" защитава финансовите интереси на европейския и българския данъкоплатец.

Актуално

05 декември 2022

Представители на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ взеха участие в Годишната среща на групите на одиторите по Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море”  2014 – 2020 и Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция-България“ 2014-2020, проведена в края на месец ноември 2022 г. Домакин и организатор на форума беше Одитният орган на Република Гърция (EDEL – Greek Financial Audit Committee) в качеството си на орган, отговорен за цялостната одитна дейност по двете програми. Още

11 ноември 2022

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ (ИА ОСЕС) получи крайните резултати от одита на Европейската сметна палата по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР). Това стана с писмо от 8.11.2022 г. на г-жа Хелга Бергер – член на Европейската сметна палата, адресирано също до комисарите г-жа Елиза Ферейра и г-н Никола Шмит, Главни дирекции „Регионална и селищна политика“, „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ и „Бюджет“ на Европейската комисия. Европейската сметна палата няма никакви констатации и забележки по работата на българския Одитен орган.Още

04 ноември 2022

През предходната седмица се проведе 29-та Годишна среща на Одитните органи по Европейските структурни и инвестиционни фондове от държавите членки на ЕС (the Homologues Group). Срещата беше организирана от Европейската комисия и Одитния орган на Република Кипър в гр. Пафос, Кипър, на 24-25 октомври 2022 г. Ежегодната среща на одитните органи се състоя след двегодишно прекъсване, дължащо се на кризата във връзка с COVID-19. Представители на ръководството на ИА ОСЕС участваха в работата на форума заедно с ръководните екипи от одитните органи на всички държави членки, представители на Европейската комисия, ОЛАФ и Европейската сметна палата.Още

01 ноември 2022

В публикувания през месец октомври 2022 г. Годишен доклад на ЕСП относно изпълнението на бюджета на Европейския съюз за 2021 г. българският одитен орган - ИА „Одит на средствата от ЕС“ - е посочен като пример за добра практика. Пълният текст на доклада може да бъде прочетен на следния линк (страници 5-309):  https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_BG.pdf Още

20 септември 2022

Във връзка с разпространеното в медиите на 19.09.2022 г. изявление на политически лица от партия „Продължаваме промяната“, изразяваме категоричното си несъгласие с изложените твърдения за неправомерни действия в Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“. Тези изказвания, направени в чисто политически контекст в предизборна обстановка, уронват доброто име на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ (ИА ОСЕС) и могат да имат сериозни последиците върху системата за управление и контрол на средствата от ЕС.Още

Актуално

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация