Мисия

МИСИЯТА на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" е да извършва одитна дейност в съответствие с международно признати одиторски стандарти, като предоставя независима и обективна оценка относно:

  • правилното функциониране на системите за управление и контрол относно на средствата от ЕС;
  • пълнотата, точността и достоверността на годишните счетоводни отчети и законосъобразността и редовността на свързаните с тях разходи.

Чрез резултатите от своята одитна дейност Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" защитава финансовите интереси на европейския и българския данъкоплатец.

Актуално

Публикуван анализ на нередностите

23 яну 2020

Традиционният анализ на нередностите е публикуван. За пръв път съдържа информация и за нередностите, извън нарушенията на законодателството по обществени поръчки.Още

Обсъждане на новите видове нередности в областта на обществените поръчки с представители на ОПТТИ

30 авг 2019

На 28.08.2019 г. в гр. София по покана на Управляващия орган на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020, се проведе обучение.Още

Актуално

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]