Мисия

МИСИЯТА на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" е да извършва одитна дейност в съответствие с международно признати одиторски стандарти, като предоставя независима и обективна оценка относно:

  • правилното функциониране на системите за управление и контрол относно на средствата от ЕС;
  • пълнотата, точността и достоверността на годишните счетоводни отчети и законосъобразността и редовността на свързаните с тях разходи.

Чрез резултатите от своята одитна дейност Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" защитава финансовите интереси на европейския и българския данъкоплатец.

Актуално

11 април 2024

На 4 април 2024 г.  Европейската комисия одобри Годишния контролен доклад по Програма „Развитие на човешките ресурси“, издаден от  ИА ОСЕС, в качеството й на Одитен орган. Това е първият от издадените доклади по програмите, по които има декларирани разходи за новия програмен период 2021-2027 г.

 

Още

25 март 2024

           

ИА „Одит на средствата от ЕС” успешно приключи изпълнението на договор № BG05SFOP001-4.006-0003-С01/2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на финансов план, чрез бюджетна линия № BG05SFOP001-4.006-0003 „Подпомагане изпълнението на функциите на Одитния орган по Европейските структурни и инвестиционни фондове“ по Оперативна програма „Добро управление“, със срок на изпълнение от 01.01.2022 г. до 31.10.2023 г.

Размерът на усвоените средства по финансовия план е 7 984 664.10 лв., предоставени в съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално финансиране.

www.eufunds.bg

Още

23 януари 2024

 

 

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ разполага със служебен автомобил Форд Фиеста, с първа регистрация 18.11.2016 г., с пробег 67 300 км. и с балансова стойност 5 178,36 лв. Автомобилът е поддържан в оторизиран сервиз и е в добро техническо състояние, с четири летни и четири зимни гуми.

 

 

 

Още

06 ноември 2023

В периода 24-25 октомври 2023 г. в гр. Флоренция, Италия се проведе съвместна среща на работни групи „Национални планове за възстановяване и устойчивост и Кохезионна политика“ и „Развитие на административния капацитет“ в рамките на инициативата TAIEX - Peer to Peer Community of Practitioners.  

Още

25 октомври 2023

В периода 25-26 септември т.г. г-н Владислав Иванов, директор на дирекция „Одитна дейност“ към ИА ОСЕС взе участие в 30-ата годишна среща на одитните органи по Европейските структурни и инвестиционни фондове (Homologues Group). Срещата беше организирана в Прага от Европейската комисия и Чешкия одитен орган.

Още

Актуално

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация