Мисия

МИСИЯТА на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" е да извършва одитна дейност в съответствие с международно признати одиторски стандарти, като предоставя независима и обективна оценка относно:

  • правилното функциониране на системите за управление и контрол относно на средствата от ЕС;
  • пълнотата, точността и достоверността на годишните счетоводни отчети и законосъобразността и редовността на свързаните с тях разходи.

Чрез резултатите от своята одитна дейност Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" защитава финансовите интереси на европейския и българския данъкоплатец.

Актуално

Обсъждане на грешките при възлагане на обществени поръчки с представители на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

21 дек 2020

На 18.12.2020 г. чрез системата WebEx се проведе онлайн обучение на бенефициентите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.По покана на Управляващия орган на ОПРР в обучението като гост-лектор взе участие г-жа Дора Бурова, директор на дирекция „Правно осигуряване на одитната дейност“ в Одитния орган. Още

Публикуван анализ на нередностите

23 яну 2020

Традиционният анализ на нередностите е публикуван. За пръв път съдържа информация и за нередностите, извън нарушенията на законодателството по обществени поръчки.Още

Актуално

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]