Мисия

МИСИЯТА на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" е да извършва одитна дейност в съответствие с международно признати одиторски стандарти, като предоставя независима и обективна оценка относно:

  • правилното функциониране на системите за управление и контрол относно на средствата от ЕС;
  • пълнотата, точността и достоверността на годишните счетоводни отчети и законосъобразността и редовността на свързаните с тях разходи.

Чрез резултатите от своята одитна дейност Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" защитава финансовите интереси на европейския и българския данъкоплатец.

Актуално

20 септември 2022

Във връзка с разпространеното в медиите на 19.09.2022 г. изявление на политически лица от партия „Продължаваме промяната“, изразяваме категоричното си несъгласие с изложените твърдения за неправомерни действия в Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“. Тези изказвания, направени в чисто политически контекст в предизборна обстановка, уронват доброто име на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ (ИА ОСЕС) и могат да имат сериозни последиците върху системата за управление и контрол на средствата от ЕС.Още

01 юли 2022

В бр. 49 на Държавен вестник от 30 юни т.г. е обнародвано Постановление на Министерския съвет № 143 от 27 юни 2022 г., с което е изменен и допълнен Устройственият правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“.Още

24 юни 2022

В периода 21-23 юни 2022 г. г-жа Петрана Павлова, директор на дирекция „Одити на средствата по социална политика и образование“ към ИА ОСЕС, взе участие като представител на Одитния орган в техническа среща с представители на Европейската комисия, както и в Комитетите за наблюдение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Събитията се проведоха в гр. Пловдив.Още

20 юни 2022

В периода 16-17 юни 2022 г. в гр. Брюксел, Белгия се проведе практическо обучение, в което взе участие представител на ИА ОСЕС, г-жа Елеонора Тодорова, FCCA, главен одитор в Дирекция „Одит на средствата по териториално сътрудничество и други програми“.Още

15 юни 2022

На 15.06.2022 г. в гр. София, в залата на Агенцията г-жа Дора Бурова, директор на дирекция „Правно осигуряване на одитната дейност“ в ИА ОСЕС, проведе обучение за 14 служители от дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ на МРРБ. Още

Актуално

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]