Мисия

МИСИЯТА на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" е да извършва одитна дейност в съответствие с международно признати одиторски стандарти, като предоставя независима и обективна оценка относно:

  • правилното функциониране на системите за управление и контрол относно на средствата от ЕС;
  • пълнотата, точността и достоверността на годишните счетоводни отчети и законосъобразността и редовността на свързаните с тях разходи.

Чрез резултатите от своята одитна дейност Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" защитава финансовите интереси на европейския и българския данъкоплатец.

Актуално

05 юни 2023

Изпълняваните от Одитния орган проверки за съответствие със законодателството по обществени поръчки по време на одитите на операциите за сертифицираните през деветата счетоводна година разходи включват и спазването на ограниченията, въведени с Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. ограничителни мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Още

01 юни 2023

На 31 май 2023 г. г-жа Дора Бурова, директор на дирекция „Правно осигуряване на одитната дейност“ към Изпълнителна агенция ОСЕС, проведе практическо обучение на тема „Примери за нередности при прилагане на законодателството при обществени поръчки от практиката на ИА ОСЕС“ с участие на експерти от Центъра за развитие на човешките ресурси – отговорна национална агенция по програмата „Еразъм+“. Още

20 февруари 2023

  В секция „Одитна практика“ на страницата на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ са публикувани примери за одиторски практики на службите на ЕК за нередности по проекти, финансирани със средства от ЕС.Трите документа отразяват установени нередности в три области – обществени поръчки, конфликт на интереси и държавни помощи.Същите са разпространени в рамките на Common provision regulation expert group в края на 2022 г.Документите можете да откриете на адрес https://aeuf.minfin.bg/bg/25Още

31 януари 2023

Традиционният анализ на нередностите е публикуван на адрес: https://aeuf.minfin.bg/bg/25              Анализът представя резултатите от извършените от Одитния орган проверки, които са докладвани на ЕК през 2022 г. Включва информация за установените нередности в резултат на нарушения при прилагане на процедурите за избор на изпълнител по ЗОП, ПМС № 160/2016 г. и по Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на Европейския съюз (PRAG), както и за нередности, установени извън нарушенията при прилагане на законодателството по обществените поръчки. Ще се запознаете с подхода на Одитния орган за извършване на проверките, определяне на финансовото влияние на нарушенията и обхвата на анализа за индикатори на измами.Още

05 декември 2022

Представители на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ взеха участие в Годишната среща на групите на одиторите по Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море”  2014 – 2020 и Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция-България“ 2014-2020, проведена в края на месец ноември 2022 г. Домакин и организатор на форума беше Одитният орган на Република Гърция (EDEL – Greek Financial Audit Committee) в качеството си на орган, отговорен за цялостната одитна дейност по двете програми. Още

Актуално

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация