Годишни доклади

В изпълнение на чл. 33 и чл. 63 от Закона за администрацията ИА ОСЕС публикува информация относно:

Доклад за дейността на ИА ОСЕС за 2021 г

Доклад за дейността на ИА ОСЕС за 2020 г.

Доклад за дейността на ИА ОСЕС за 2019 г.

Доклад за дейността на ИА ОСЕС за 2018 г.

Доклад за дейността на ИА ОСЕС за 2017 г.


1. Цели за 2017 г.

2. Доклад за изпълнението на поставените в началото на 2016 г. стратегически цели и приоритети

Цели на администрацията за 2017 г.

Отчет за 2016 г.

Доклад за дейността на ИА ОСЕС за 2016 г.

 

 

1. Цели на администрацията за 2016 г.

2. Отчет за изпълнение на целите за 2015 г.

Цели на администрацията за 2016 г.Отчет за изпълнение на целите за 2015 г.

Доклад за дейността на ИА ОСЕС за 2015 г. 

 

1. Цели за 2015 г.

2. Доклад за изпълнението на поставените в началото на 2014 г. стратегически цели и приоритети

Цели на администрацията за 2015 г.

Доклад за дейността на ИА ОСЕС за 2014 г.

Отчет за изпълнение на целите за 2014 г.

 

1. Цели за 2014 г.

2. Доклад за изпълнението на поставените в началото на 2013 г. стратегически цели и приоритети

 

Цели на ИА ОСЕС за 2014 г.

Годишен доклад за дейността за 2013 г.Отчет за изпълнение на целите на ИА ОСЕС за 2013 г.

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]