Одитна практика

 

ИА "Одит на средствата от ЕС" публикува традиционния  анализ на грешките, установени в одитната дейност и обобщение на срещаните в практиката на Одитния орган нарушения за ограничителни изисквания и насоки за избягването им.

Анализ на нередностите, установени от Одитния орган 2023 г.

Обобщение на срещаните в практиката на Одитния орган нарушения за ограничителни изисквания и насоки за избягването им

Констатации на експертната група към ЕК по възлагане на обществени поръчки

Констатации на експертната група към ЕК - конфликт на интереси

Констатации на експертната група към ЕК - държавни помощи

 

ИА "Одит на средствата от ЕС" публикува традиционния  анализ на грешките, установени в одитната дейност и обобщение на срещаните в практиката на Одитния орган нарушения за ограничителни изисквания и насоки за избягването им.

Анализ на установените от Одитния орган нередности 2022 г

Обобщение на срещаните в практиката на Одитния орган ограничителни изисквания и насоки за избягването им 2022 г

 

ИА "Одит на средствата от ЕС" публикува традиционния ежегоден анализ на грешките, установени в одитната дейност и обобщение на срещаните в практиката на Одитния орган нарушения за ограничителни изисквания и насоки за избягването им

Анализ на грешките 2021

Обобщение на срещаните в практиката на Одитния орган ограничителни изисквания и насоки за избягването им 2021

 

ИА "Одит на средствата от ЕС" публикува традиционния ежегоден анализ на грешките, установени в одитната дейност, както и обобщение на срещаните в практиката на Одитния орган нарушения за ограничителни изисквания и насоки за избягването им.

Анализ на грешките 2020

Обобщение на срещаните в практиката на Одитния орган нарушения за ограничителни изисквания и насоки за избягването им 2020

 

Публикуван е традиционният анализ на установените от Одитния орган нередности

Анализ на нередностите, установени от Одитния орган при извършените проверки на проекти 2019

Обобщение на срещаните в практиката на Одитния орган нарушения за ограничителни изисквания и насоки за избягването им 2019

 

Публикуван е традиционният анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от Одитния орган за програми, финансирани от ЕС за програмен период 2014-2020

Анализ на грешки в обществени поръчки 2018 г.Обобщение на грешките 2018 г.

 

ИА "Одит на средствата от ЕС" изготви и публикува Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от Одитния орган при одитите за приключване на оперативните програми за програмен период 2007 - 2013 г.

 

Анализ на грешките в обществени поръчки от одитите по приключване

 

ИА ОСЕС изготви обобщен анализ за често срещани нередности, свързани с възлагането на обществените поръчки, установени през 2015 г. при одитите на операциите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

 

Анализ на нередностите 2015 г.

 

ИА ОСЕС изготви  Анализ на нередностите в областта на обществени поръчки, установени от Одитния орган в одитите на операциите през 2014 г.

 

Анализ на грешки в ОП 2014 г.

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация