Одитна методология и практика

Всички дейности на Одитния орган се осъществяват в съответствие с приложимите разпоредби на ЗВОПС, регламентите на ЕС, международни споразумения, подписани от Република България, и националното законодателство, както и в съответствие с международно признатите одиторски стандарти, както следва:

Одиторите изпълняват процедурите в съответствие с указанията на Европейската комисия и одобрената от изпълнителния директор на агенцията методология.

За документиране на резултатите от проверките се използват стандартизирани контролни листове по съответните ключови изисквания към системите за управление и контрол и контролни листове за проверка на проект.

 

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]