Органограма

Организационна структура на „Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”

 

Организационна структура на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]