Българско законодателство

Закон за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление

Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Закон за вътрешния одит в публичния сектор

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор

Закон за обществените поръчки

 

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]