Бюджет

Утвърден бюджет на ИА ОСЕС за 2022 г.

Утвърден бюджет на ИА ОСЕС за 2021 г.

Утвърден бюджет на ИА ОСЕС за 2020 г.

Утвърден бюджет на ИА ОСЕС за 2019 г.

Утвърден бюджет на ИА ОСЕС за 2018 г.

Утвърден бюджет на ИА ОСЕС за 2017 г.

Утвърден бюджет на ИА ОСЕС за 2016 г.

 

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]