Методология на Одитния орган

Контролен лист за проверка на проект 03.2022 г.

Контролен Лист открита процедура ЗОП_2021

Таблица 1 открита процедура ЗОП_2021

Таблица 2 открита процедура ЗОП_2021

Таблица 3 открита процедура ЗОП_2021

Таблица 4 открита процедура ЗОП_2021

 

Контролен Лист ограничена процедура ЗОП_2021

Таблица 1 ограничена процедура ЗОП_2021

Tаблица 1а ограничена процедура ЗОП 2021

Таблица 2 ограничена процедура ЗОП 2021

Таблица 3 ограничена процедура ЗОП 2021

Таблица 4 ограничена процедура ЗОП 2021

 

Контролен Лист публично състезание ЗОП_2021

Таблица 1 публично състезание ЗОП_2021

Таблица 2 публично състезание ЗОП_2021

Таблица 3 публично състезание ЗОП_2021

Таблица 4 публично състезание ЗОП_2021

 

Контролен лист открита процедура ЗОП 2020

Таблица 1 открита процедура ЗОП 2020.Таблица 2 открита процедура ЗОП 2020.

Таблица 3 открита процедура ЗОП 2020.Таблица 4 открита процедура ЗОП 2020.

 

Контролен лист публично състезание ЗОП 2020Таблица 1 публично състезание ЗОП 2020Таблица 2 публично състезание ЗОП 2020Таблица 3 публично състезание ЗОП 2020

Таблица 4 публично състезание ЗОП 2020

 

Контролен лист ограничена процедура ЗОП 2020Tаблица 1 ограничена процедура ЗОП 2020

Таблица 1а ограничена процедура ЗОП 2020

Таблица 2 ограничена процедура ЗОП 2020Таблица 3 ограничена процедура ЗОП 2020

Таблица 4 ограничена процедура ЗОП 2020

 

Контролен лист открита процедура ЗОП_27.08.2019

Таблица 1 открита процедура ЗОП_27.08.2019

Таблица 2 открита процедура ЗОП_27.08.2019

Таблица 3 открита процедура ЗОП_27.08.2019

Таблица 4 открита процедура ЗОП_27.08.2019

 

Контролен лист публично състезание ЗОП_27.08.2019

Таблица 1 публично състезание ЗОП_27.08.2019

Таблица 2 публично състезание ЗОП_27.08.2019

Таблица 3 публично състезание ЗОП_27.08.2019

Таблица 4 публично състезание ЗОП_27.08.2019

 

Контролен Лист ограничена процедура ЗОП 2019 г.

Tаблица 1 ограничена процедура ЗОП 2019

Tаблица 1а ограничена процедура ЗОП 2019

Таблица 2 ограничена процедура ЗОП 2019

Таблица 3 ограничена процедура ЗОП 2019

Таблица 4 ограничена процедура ЗОП 2019

 

Контролен лист за проверка на проект 15.01.2019

 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ за проверка на обществени поръчки, възложени след открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки

Таблица 1 открита процедура ЗОП 2016

Таблица 2 открита процедура ЗОП 2016

Таблица 3 открита процедура ЗОП 2016

 

КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 12КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 11КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 10КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 9КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА НА ПРОЕКТ 2014-2020КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКИ НА СТРОИТЕЛСТВО ПРИ ОДИТ НА ОПЕРАЦИИТЕКЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 8

КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 5

КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 3

КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 1

 

КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 6

КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 5

КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 4

КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 3

КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 2

КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 1

Контролен лист открита процедура ЗОП_2013

Общ контролен лист за одит на операциите 2013

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]