КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 7

КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 7

КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА НА ИЗВЪРШЕНАТА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗМАМИ ОТ УО И МЕРКИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ИЗМАМИ

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]