КЛ - проверка на ефективността на СУК по ключово изискване 4

 КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА НА АДЕКВАТНОСТТА НА УПРАВЛЕНСКИТЕ ВЕРИФИКАЦИИДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКИ НА СТРОИТЕЛСТВО ПРИ ОДИТ НА ОПЕРАЦИИТЕКОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИКОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА НА ПРОЕКТ 2014-2020Работен документ - срокове верификация

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]