Дирекция ФСАД

Директор: Недялка Георгиева

Контакти:

България, София 1000

ул. Славянска № 4

тел. 02/9859 5200; факс: 02/9859 5202
e-mail: [email protected]

 

Дирекция "Финансово-стопанска и административна дейност" съставя проектобюджета на агенцията за съответната година и организира и осъществява финансово-счетоводната дейност, осигурява изпълнението на бюджета и следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на паричните средства и ползване на активите на агенцията.

Дирекцията подпомага главния секретар в управлението на финансовите ресурси на агенцията, организира и осъществява материално-техническото обслужване, ремонта и поддръжката на материалната база, осигурява правно-нормативното обслужване в областта на административното управление както и подготвя и организира провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки за нуждите на агенцията и разработва проекти на вътрешни актове, свързани с организацията на работата.

 

Дирекцията изготвя документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения на служителите, както и на другите актове по Кодекса на труда и Закона за държавния служител, изготвя длъжностното разписание, поименното разписание на длъжностите и работните заплати и проектите на длъжностни характеристики на служителите в агенцията, контролира спазването на щатната дисциплина и осъществява дейности, свързани с обучението, квалификацията и преквалификацията на служителите в агенцията.

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация