КОНТРОЛЕН ЛИСТ за проверка на обществени поръчки, възложени след открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки

КОНТРОЛЕН ЛИСТ за проверка на обществени поръчки, възложени след открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки

Таблица 1 открита процедура ЗОП 2016

Таблица 2 открита процедура ЗОП 2016

Таблица 3 открита процедура ЗОП 2016

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]