2018

Приложение №2

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 


по ред
ИМЕ И ФАМИЛИЯ Заемана длъжност Вид на декларацията Дата на подаване Декларация
(файл)

1

Станислава Кръстанова

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1. т. 2 от ЗПКОНПИ

1/10.05.2018г.

С. Кръстанова - 15.05.2018 г.

2

Елена Балабина

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

2/10.05.2018г.

Е. Балабина - 10.05.2018 г.

 

3

Десислава Хаджидимитрова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

 

3/11.05.2018г.

Д. Хаджидимитрова - 11.05.2018 г.

 

4

Венера Петрова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал. 1, т. 1

5/11.05.2018г.

 

77/03.09.2018г.

В. Петрова - 11.05.2018 г.

Венера Петрова 03.09.2018г.

5

Недялка Георгиева

директор на дирекция ФСАД

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

8/15.05.2018г.

 

Н. Георгиева - 15.05.2018 г.

6

Валерия Иванчева

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

9/15.05.2018г.

В. Иванчева - 15.05.2018 г.

 

7

Димитър Арнаудов

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

11/15.05.2018г.

Д. Арнаудов - 15.05.2018 г.

8

Петя Драганова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 12 от ЗПУКИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

12/15.05.2018г.

П. Драганова - 15.05.2018 г.

9

Албена Пурчена-Маркова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ;

по чл. 35, ал. 1, т. 2

13/15.05.2018 г.

 

56/06.06.2018г.

Албена Пурчева-Маркова - 15.05.2018 г.

Албена Пурчева - Маркова - 06.06.2018 г.

10

Виолета Николова

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

14/15.05.2018г.

В. Николова - 15.05.2018 г.

11

Радослав Недялков

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

15/15.05.2018 г.

Р. Недялков - 15.05.2018 г.

12

Вера Мингова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

16/15.05.2018г.

В. Мингова - 15.05.2018 г.

13

Калиптен Юсуф

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

18/15.05.2018г.

К. Юсуф - 15.05.2018 г.

14

Галя Пушева

главен експерт

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

20/15.05.2018г.

Г. Пушева - 15.05.2018 г.

15

Радостин Ангелов

главен юрисконсулт

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

21/15.05.2018г.

Р. Ангелов - 15.05.2018 г.

16

Димитър Георгиев

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

22/15.05.2018г.

Д. Георгиев - 15.05.2018 г.

17

Ива Спасова

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

 

24/15.05.2018г.

47/05.06.2018г.

И. Спасова - 15.05.2018 г.

Ива Спасова - 05.06.2018г.

18

Йорданка Попова

счетоводител

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

25/15.05.2018г.

Й. Попова - 15.05.2018 г.

19

Галина Киричева

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

26/15.05.2018г.

Г. Киричева - 15.05.2018 г.

20

Искра Торбова-Христова

директор на дирекция ОСТСДП

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

27/15.05.2018г.

И. Торбова-Христова - 15.05.2018 г.

21

Мария Урумова

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

30/28.05.2018г.

М. Урумова - 28.05.2018 г.

22

Атанаска Здравкова

главен секретар на ИА ОСЕС

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

32/28.05.2018г.

А. Здравкова - 28.05.2018 г.

23

Любослава Цветкова

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

33/31.05.2018г.

Л. Цветкова - 28.05.2018 г.

24

Теодора Борисова-Колева

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал. 1, т. 1

34/04.06.2018г.

 

78/03.09.2018г.

Т. Борисова-Колева - 04.06.2018 г.

Теодора Борисова 03.09.2018г.

25

Пролетка Радонова

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

35/04.06.2018г.

П. Радонова - 04.06.2018 г.

26

Пенка Нешева

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

38/04.06.2018г.

П. Нешева - 04.06.2018 г.

27

Маргарита Томанова

одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

40/04.06.2018г.

М. Томанова - 04.06.2018 г.

28

Георги Михайлов

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

41/04.06.2018г.

Г. Михайлов - 04.06.2018 г.

29

Диана Кутинчева

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

44/05.06.2018г.

Д. Кутинчева - 05.06.2018 г.

30

Галина Стоянова

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

45/05.06.2018г.

Г. Стоянова - 05.06.2018 г.

31

Петрана Павлова

директор на дирекция ОССПО

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

46/05.06.2018г.

 

32

Христо Парашкевов

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

49/05.06.2018г.

Х. Парашкевов - 05.06.2018 г.

33

Искра Славова

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

50/05.06.2018г.

 

34

Галя Иванова

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

52/06.06.2018г.

Г. Иванова - 06.06.2018 г.

35

Владислав Иванов

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

53/06.06.2018г.

В. Иванов - 06.06.2018 г.

36

Асен Богданов

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

55/06.06.2018г.

 

37

Дилиана Иванова

главен експерт

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

57/07.06.2018г.

Д. Иванова - 07.06.2018 г.

38

Радосвета Абаджиева

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

58/07.06.2018г.

 

39

Баръш Юнуз

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

59/07.06.2018г.

Б. Юнуз - 07.06.2018 г.

 

40

Ралица Иванова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

60/07.06.2018г.

Р. Иванова - 07.06.2018 г.

41

Доротея Димитрова-Манолова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

61/07.06.2018г.

Д. Димитрова-Манолова - 07.06.2018 г.

42

Мария Магдалинчева

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

62/07.06.2018г.

 

43

Сирма Тодорова

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

63/07.06.2018г.

 

44

Светослав Наумов

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

64/07.06.2018г.

 

45

Галина Колева

държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

65/07.06.2018 г.

Г. Колева - 07.06.2018 г.

46

Анжела Минковска

старши експерт

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНП;

67/07.06.2018 г.

А. Минковска - 07.06.2018 г.

47

Даниела Босакова

главен експерт

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНП;

70/08.06.2018 г.

Д. Босакова - 08.05.2018 г.

48

Ралица Георгиева

одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

68/07.06.2018г.

 

49

Иванка Сукалинска-Станоева

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

71/08.06.2018г.

 

И. Сукалинска-Станоева - 08.06.2018 г.

50

Елена Лулеова

гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

72/08.06.2018г.

Е. Лулеова - 06.06.2018 г.

51

Георги Статев

ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

73/08.06.2018г.

 

 

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация