2023

Име Длъжност чл. 35, ал. 1,
т. 1
чл. 35, ал. 1,
т. 2
чл. 35, ал. 1,
т. 3
чл. 35, ал. 1,
т. 4
чл. 49, ал. 1 т. 2
1 Албена Димитрова Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми 4/25.01.2023 г.

5/03.02.2023 г.;

28/03.05.2023 г.

     
2 Албена Пурчева-Маркова гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   56/11.05.2023 г.      
3 Анастасия Венкова гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС  

1/04.01.2023 г.;

55/11.05.2023 г.

     
4 Андрей Христов главен експерт 111/23.10.2023 г.       121/22.11.2023 г.
5 Анета Авджиева Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми 113/23.10.2023 г.       122 от 23.11.2023 г.
6 Анжела Минковска главен експерт   54/10.05.2023 г.      
7 Антонио Тодоров главен експерт 110/17.10.2023 г.       118/16.11.2023 г.
8 Асен Богданов гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   59/11.05.2023 г.      
9 Баръш Юнуз гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   26/03.05.2023 г.      
10 Бисер Радков гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС

93/10.08.2023 г.

106/02.10.2023 г.

61/11.05.2023 г.

99/11.09.2023 г.

     
11 Бойчо Тенев  гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   50/10.05.2023 г.      
12 Валерия Иванчева държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   33/05.05.2023 г.      
13 Венера Петрова гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   60/11.05.2023 г.      
14 Вера Мингова гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   15/26.04.2023 г.      
15 Виолета Николова държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   23/28.04.2023 г.      
16 Владимир Благоев главен експерт 112/23.10.2023 г.       120 от 22.11.2023 г.
17 Владислав Иванов Началник на отдел „Одити на средствата по регионална политика“   12/06.04.2023 г.   11/06.04.2023 г.  
18 Вяра Ангелова Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми 107/11.10.2023 г.       116/10.11.2023 г.
19 Галина Киричева държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   22/27.04.2023 г.      
20 Галина Стоянова държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   74/12.05.2023 г.      
21 Галина Колева държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   51/10.05.2023 г.      
22 Галя Иванова държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   44/10.05.2023 г.      
23 Галя Пушева главен експерт   40/09.05.2023 г.      
24 Георги Михайлов гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   85/15.05.2023 г.      
25 Георги Статев гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   86/15.05.2023 г.      
26 Георги Велев старши одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   89 от 10.07.2023 г. 90 от 17.07.2023 г.      
27 Грета Димитрова гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   67/11.05.2023 г.      
28 Даниела Босакова гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   35/05.05.2023 г.      
29 Демина Байрактарска-Христова Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми 95/22.08.2023 г.

32/04.05.2023 г.

103/18.09.2023 г.

     
30 Десислава Хаджидимитрова гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   42/09.05.2023 г.      
31 Диана Кутинчева гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   73/11.05.2023 г.      
32 Дилиана Иванова главен експерт   70/11.05.2023 г.      
33 Димитър Арнаудов държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС  

18/27.04.2023 г.;

30/03.05.2023 г.

     
34 Димитър Георгиев държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   84/15.05.2023 г.      
35 Доротея Димитрова-Манолова държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   43/10.05.2023 г.      
36 Елена Лулеова гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   19/27.04.2023 г.      
37 Елена Балабина държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   87/15.05.2023 г.      
38 Елеонора  Тодорова държ одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   76/12.05.2023 г.      
39 Емилия Трайкова-Димитрова главен експерт 109/16.10.2023 г.       114 от 31.10.2023 г.
40 Ива Спасова гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   66/11.05.2023 г.      
41 Иван Панчев директор

97/29.08.2023 г.

115/03.11.2023 г.

101/15.09.2023 г.      
42 Иванка Сукалинска-Станоева гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   48/10.05.2023 г.      
43 Искра Славова гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   21/27.04.2023 г.      
44 Искра Торбова-Христова началник отдел "ОСТСДП"   69/11.05.2023 г.      
45 Йорданка Петрова главен експерт   46/10.05.2023 г.      
46 Йорданка Попова старши експерт   17/27.04.2023 г.      
47 Калиптен Юсуф гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС  

77/12.05.2023 г.;

88/15.05.2023 г.

     
48 Любослава Цветкова ст. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   79/12.05.2023 г.      
49 Магделина Величкова главен юрисконсулт 9/20.03.2023 г.

14/26.04.2023 г.;

16/27.04.2023 г.

     
50 Маргарита Томанова главен експерт   34/05.05.2023 г.      
51 Мария Магдалинчева гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   52/10.05.2023 г.      
52 Мария Дамянова Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми 3/19.01.2023 г.

8/15.02.2023 г.;

72/11.05.2023 г.

     

53

Мария Урумова гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   27/03.05.2023 г.      
54 Момчил Масларов държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС 94/14.08.2023 г. 100/12.09.2023 г.      
55 Недялка Георгиева директор на дирекция ФСАД   24/02.05.2023 г.      
56 Николай  Алексиев гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   81/12.05.2023 г.      
57 Павлина Маринкова Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми 10/27.03.2023 г.

13/11.04.2023 г.;

39/09.05.2023 г.

     
58 Пенка Нешева гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   53/10.05.2023 г.      
59 Петрана Павлова държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   45/10.05.2023 г.      
60 Петя Драганова държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   80/12.05.2023 г.      
61 Пламен Соломонов главен експерт   63/11.05.2023 г.      
62 Полина Личева държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС 126/21.12.2023 г.        
63 Пролетка Радонова държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   83/15.05.2023 г.      
64 Радослав Недялков държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   31/03.05.2023 г.      
65 Радостин Ангелов главен юрисконсулт   41/09.05.2023 г.      
66 Ралица Георгиева Старши одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   38/09.05.2023 г.      
67 Ралица Иванова гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   49/10.05.2023 г.      
68 Светослав Наумов гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   82/15.05.2023 г.      
69 Сирма Тодорова държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   37/05.05.2023 г.      
70 Станислава Кръстанова гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   75/12.05.2023 г.      
71 Теодора Борисова-Колева гл. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   58/11.05.2023 г.      
72 Христо Парашкевов държ. одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС   64/11.05.2023 г.      
73 Юлия Стефанова Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми 108/12.10.2023 г.       117 от 13.11.2023 г.
74 Ясен Марков директор 98/01.09.2023 г. 105/25.09.2023 г.      

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация