Публикуван анализ на нередностите

Публикуван е традиционният анализ на установените от Одитния орган нередности

Традиционният анализ на нередностите е публикуван на адрес: http://www.aeuf.minfin.bg/bg/25.

За пръв път съдържа информация и за нередностите, извън нарушенията на законодателството по обществени поръчки.

Анализът обхваща статистическа информация за подхода при проверките на проектите и определяне на финансовото влияние на нарушенията, както и обобщено представяне на видовете установени нередности. Целта на анализа е да представи подхода на Одитния орган. Той може да послужи за превенция на нередностите при изпълнение на финансираните със средства от ЕС проекти чрез въвеждането на подходящи мерки от страна на Управляващите органи и от страна на бенефициентите.

И тази година обобщението на срещаните в практиката на Одитния орган нарушения за ограничителни изисквания и насоки за избягването им се съдържа в отделен документ, който може да намерите на същия адрес. Същото е обновено съобразно актуалната практика на Одитния орган.

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]