Кръгла маса „Реформа на обществените поръчки“

article image

25.05.2022 г. - Кръгла маса „Реформа на обществените поръчки“

На 25 май 2022 г. по покана на Камарата на строителите в България изпълнителният директор на  ИА ОСЕС г-жа Людмила Рангелова и директорът на дирекция „Правно  осигуряване на одитната дейност“ г-жа Дора Бурова участваха в кръгла маса на тема „Реформа на обществените поръчки“. В рамките на форума заместник-министърът на финансите Андрей Цеков представи основните акценти на реформата в законодателната рамка по обществени поръчки (проект на ЗИД на Закона за обществени поръчки е публикуван за обществено обсъждане на адрес https://www.minfin.bg/bg/legislation7/394). Част от измененията в законопроекта са по предложение на ИА ОСЕС в резултат на анализ на причините за установените при одитните проверки грешки. В изказването си изпълнителният директор на ИА ОСЕС постави фокус върху различните нива на контрол в системата за управление и контрол на средствата от ЕС, както и на методологията за проверки. Също така акцентира върху традиционно подготвяните от Агенцията анализ на грешките и обобщение на срещаните в практиката примери за ограничителни изисквания, включително насоки за избягването им. Двата документа се изготвят ежегодно от 2011 г. насам, като от 2014 г. са публично достъпни на интернет страницата на институцията и могат да бъдат използвани като инструмент за обучение и превенция на нарушенията при изпълнение на проекти, финансирани със средства от ЕС. Прилаганата от институцията методология за проверка, както и цитираните документи са налични на адреси https://aeuf.minfin.bg/bg/24 и https://aeuf.minfin.bg/bg/25 .

 

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]