Среща на транснационалната платформа за сътрудничество на Европейския социален фонд към ЕК

31 май – 01 юни 2022 г.Среща на транснационалната платформа за сътрудничество на Европейския социален фонд към ЕК

 

В периода 31 май – 01 юни 2022 г. се проведе среща на тема „Транснационално сътрудничество – ЕСФ +: Изграждане на работещи модели“ („Transnational Cooperation under ESF+: Building on what works“), организирана от транснационалната платформа за сътрудничество на Европейския социален фонд към Европейската комисия (ESF Transnational Cooperation Platform). От ИА ОСЕС участие взе г-жа Доротея Манолова, ръководител на одитния екип по ОПХ ФЕПНЛ.

В рамките на срещата беше направен преглед на постигнатото и научените уроци от работата на четирите професионални общности към платформата на ЕСФ (ESF TCP Communities of Practices). Обсъдена беше и бъдещата дейност на инициативата ЕСФ+ за социални иновации (ESF+ Social Innovation initiative). Също така се проведоха дискусии между членовете на професионалните общности за постигнатите резултати в осъщественото сътрудничество в областта на заетостта и обучението, социалното включване и иновации и управлението, ориентирано към резултати. Определиха се приоритетните теми за развитие в бъдещата работа на инициативата ЕСФ+  за социални иновации, както и инструментите за реализацията им – чрез взаимно обучение, принос от експерти и др. Отбелязано беше важното значение на функционирането на професионалните общности за правилното разбиране и прилагане на Регламент (ЕС) 2021/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 24.06.2021 г. за създаване на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

 

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]