Публикувани изменения и допълнения на устройствения правилник на ИА ОСЕС

 

В бр. 49 на Държавен вестник от 30 юни т.г. е обнародвано Постановление на Министерския съвет № 143 от 27 юни 2022 г., с което е изменен и допълнен Устройственият правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“.

Промените в правилника целят уреждане на функциите на Агенцията в качеството ѝ на Одитен орган по съответните програми и фондове за програмен период 2021-2027 г., както и по Механизма за възстановяване и устойчивост и Резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит.

 

С влизане в сила на Постановлението се изпълнява етапна цел № 282 в частта Инвестиция 11 „Осигуряване на адекватна информационна и административна среда за изпълнение на ПВУ“ на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

 

Консолидиран текст на Устройствения правилник на Агенцията можете да откриете на секция „Нормативни актове“ на страницата.

 

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]