Проведе се най-големият годишен форум на одитните органи по Кохезионната политика

article image

През предходната седмица се проведе 29-та Годишна среща на Одитните органи по Европейските структурни и инвестиционни фондове от държавите членки на ЕС (the Homologues Group). Срещата беше организирана от Европейската комисия и Одитния орган на Република Кипър в гр. Пафос, Кипър, на 24-25 октомври 2022 г.

Ежегодната среща на одитните органи се състоя след двегодишно прекъсване, дължащо се на кризата във връзка с COVID-19. Представители на ръководството на ИА ОСЕС участваха в работата на форума заедно с ръководните екипи от одитните органи на всички държави членки, представители на Европейската комисия, ОЛАФ и Европейската сметна палата.

Срещата беше председателствана от г-н Франк Себерт – директор на Обединената одитна дирекция по Кохезионна политика и г-жа Анна Забов – директор на Кипърския Одитен орган. Обръщение към участниците отправиха г-жа Анита Деметроу – президент на Камарата на представителите на Република Кипър и г-жа Адриана Сукова – заместник-директор на Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК.

Както на всеки такъв форум, бяха проведени дискусии по интересни теми, организирани в няколко панела. В един от тях по предложение на одитните органи бяха представени констатации на Европейската комисия, свързани с недопустими разходи съгласно Типологията на грешките на ЕК. Като докладчик за резултатите от панела беше поканена г-жа Людмила Рангелова, изпълнителен директор на ИА ОСЕС. Представители на Латвия, Германия, Франция, Румъния, Хърватска и България споделиха интересни примери. В рамките на дискусията колегите от ЕК потвърдиха коректността на подхода на Българския одитен орган за определяне на финансовото влияние на нередности поради неползване на инвестицията по предназначение.

Другите обсъждани теми в различните панели бяха свързани с одитната работа по приключването на програмен период 2014 – 2020, одит на системите  за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и как да одитираме евентуално двойно финансиране с източници Механизма за възстановяване и устойчивост и фондовете на Кохезионната политика.

Г-н Лазарос Лазароу, член на Европейската сметна палата, представи основните констатации и препоръки от Годишния доклад относно изпълнението на бюджета на Европейския съюз за 2021 г. Формулираните от ЕСП констатации с финансов ефект са свързани със следните отклонения:

-     недопустими участници в дейности по проекти;

-     разходи, несъответстващи на европейските и националните правила за допустимост;

-     разходи, които не са свързани с проекта;

-     недопустими проекти;

-     минимални помощи, превишаващи определения праг;

-     нарушаване на европейските и национални правила за обществени поръчки;

-     пропуски при верификация и неизпълнение на клаузите по договорите за БФП.

Представени бяха конкретни данни за извършените проверки в рамките на различните държави членки и съответно констатираните грешки с финансово влияние. През годината са извършени проверки в 21 държави членки, като в 11 от тях са установени грешки с финансово влияние. В България проверките на ЕСП са обхванали 7 искания за плащане по ОПНОИР, като в нито едно от тях не са установени грешки с финансово влияние. Българският одитен орган - ИА „Одит на средствата от ЕС“ - е посочен в доклада като пример за добра практика в частта за Кохезионна политика.

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация