Без никакви констатации приключи одитът на Европейската сметна палата в Одитния орган по Оперативна програма „Региони в растеж“

Европейската сметна палата одитира работата на Одитния орган и на Европейската комисия, извършена във връзка с потвърждаването на законосъобразността и редовността на разходите, декларирани за възстановяване от България по ОП „Региони в растеж“ за седма счетоводна година. Тези разходи са декларирани в годишния счетоводен отчет по програмата, изпратен от България към Европейската комисия на 11 февруари 2022 г. и приет от Комисията на 24 април 2022 г. Приносът на ЕС в посочения отчет възлиза на 165 милиона евро.

Проверките в ИА ОСЕС бяха фокусирани върху одитната стратегия, методологията и подхода за извадки на българския Одитен орган, остойностяването и екстраполацията на грешките, установени от Одитния орган, както и върху изчисляването и прилагането на съответните финансови корекции за намаляване на т.нар. остатъчна грешка по оперативната програма и при необходимост за свеждането й под прага на същественост от 2 %.

Одитният екип на Европейската сметна палата повтори проверките на Одитния орган за разходите по седем проекта на обща стойност 27 203 024 лева. 

На практика Европейската сметна палата потвърди резултатите и предложените от Одитния орган препоръки и финансови корекции по тези проекти, както и вече предприетите корективни мерки по проектите от Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“.

Получените резултати представляват висока оценка за професионализма на Одитния орган и ръководството изказва специални благодарности на екипа на дирекция „Одити на средствата по регионална политика“ и нейния директор г-жа Добринка Михайлова, отговарящи за ОП „Региони в растеж“, както и на екипа на Правната дирекция на ИА ОСЕС с директор г-жа Дора Бурова.

Одитният орган доказа, че работи при спазването на най-високи професионални стандарти и това за пореден път беше безспорно потвърдено и от външния одитор на Европейската комисия – а именно Европейската сметна палата.

През последните години европейските одитори от ЕСП са провели одитни мисии в ИА ОСЕС по няколко програми („Транспорт“ 2007-2013, „Околна среда 2014-2020“, ОП за храни и основно материално подпомагане, „Наука и образование за интелигентен растеж“)  и няма формулирани констатации с финансов ефект.  

Екипът на Одитния орган ще продължи да извършва своята работа професионално и почтено, спазвайки стриктно международно признатите одиторски стандарти, което ИА ОСЕС прави от създаването си през 2009 г. в изпълнение на своята мисия да докладва обективни одитни резултати на ЕК и така да защитава интересите на европейския и националния данъкоплатец.

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация