Участие на Одитния орган на България в Годишната среща на групите на одиторите по програми „Балкани-Средиземно море” и ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция-България“

article image

Представители на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ взеха участие в Годишната среща на групите на одиторите по Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море”  2014 – 2020 и Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция-България“ 2014-2020, проведена в края на месец ноември 2022 г. Домакин и организатор на форума беше Одитният орган на Република Гърция (EDEL – Greek Financial Audit Committee) в качеството си на орган, отговорен за цялостната одитна дейност по двете програми. Участие взеха одитори от Европейската комисия, Гърция, България, Кипър, Италия, Северна Македония и Албания, както и представители на управляващия орган по програмите от гръцкото Министерство на развитието и инвестициите.

Ръководителят на гръцкия Одитен орган г-жа Атанаис Турколиа и нейни колеги представиха одитната стратегия за приключване на програмен период 2014-2020 г. и за стартиране на програмен период 2021-2027 г. Г-н Рафаел Санчес, началник отдел в Съвместната одитна дирекция за Кохезионна политика  в Европейската комисия, запозна участниците с новия извадков механизъм за програмите за териториално сътрудничество, който ЕК ще прилага през новия програмен период.

Проведоха се интересни дискусии, в рамките на които българският опит бяха поканени да споделят представителите на ИА ОСЕС. Г-жа Искра Торбова, директор на дирекция „Одити на средствата по териториално сътрудничество и други програми“ и г-жа Галина Киричева, ръководител на одитните екипи, дадоха примери със специфични казуси по двете програми и разказаха за подхода при третиране на установени грешки. Колегите от Гръцкия одитен орган благодариха на българските представители за професионализма и доброто сътрудничество в сложната одитна работа по трансграничните програми.

Изложението за двете програми на г-жа Торбова беше естествено продължение на презентацията за одитната дейност на ИА ОСЕС, която тя направи на друг голям професионален форум в края на месец септември 2022 г. - Регионалната конференция на Одитните органи по Инструмента за предприсъединителна помощ на Европейския съюз. В конференцията, организирана от Одитния орган на Северна Македония, взеха участие одитори от държавите членки Италия, Румъния, Гърция и България, както и от държави, кандидатстващи за членство в Европейския съюз - Албания, Сърбия, Турция, Черна Гора, отговорни представители на Европейската комисия от няколко генерални  дирекции – ГД „Регионална и селищна политика“, ГД “Земеделие и развитие на селските райони” и ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“,  както и на Европейската служба за борба с измамите OLAF. Г-жа Торбова в презентацията се сподели с участниците опита на българските одитори в прилагането на европейското законодателство, Международните одиторски стандарти и указанията на ЕК през изминалите два програмни периода. Бяха представени конкретни случаи от одиторската практика в България и професионалният подход на българските одитори за защита на финансовите интереси на ЕС. Презентацията беше приета с голям интерес и г-жа Торбова продължи темата в отговор на множество въпроси, зададени от участниците както в рамките на официалната дискусия, така и след приключването й в неформален порядък.

Контакти

София

ул. "Славянска" №4,

тел. 02/9859 5200,

факс: 02/9859 5202

e-mail: [email protected]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация