Публикуван е традиционният анализ на установените от Одитния орган нередности

Публикуван е традиционният анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от Одитния орган за програми, финансирани от ЕС за програмен период 2014-2020

 

 

 

ИА "Одит на средствата от ЕС" изготви и публикува Анализ на нередностите в областа на обществените поръчки, установени от Одитния орган при одитите за приключване на оперативните програми за програмен период 2007 - 2013 г.

 

ИА ОСЕС изготви обобщен анализ за често срещани нередности, свързани с възлагането на обществените поръчки, установени през 2015 г. при одитите на операциите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

 

ИА ОСЕС изготви  Анализ на нередностите в областта на обществени поръчки, установени от Одитния орган в одитите на операциите през 2014 г.